1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. DOLANDIRICILIK – KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI – IP ADRESİ TESPİTİ

DOLANDIRICILIK – KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI – IP ADRESİ TESPİTİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Bank tarafından gönderilen 15.05.2013 tarihli yazıda …’in 13.05.2013 tarihinde İnternet ortamında kredi kartından 3.150,00 TL taksitli nakit avans işlemi yaptığı, işlem tutarının xxxx numaralı hesabına aktarıldığı ve yine İnternet ortamından … Bankasındaki kendi hesabına havale yapıldığının belirtilmesi karşısında, bu işlemlerin hangi IP’ler kullanılarak yapıldığı araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,usul ve yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2016/1917 K: 2016/6651 K.T.: 23.05.2016
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Katılan şikayetinde kendisini telefondan arayan bir şahsın, hesabından 9.000,00 TL çekildiğini ve kartının sigortalı olması sebebiyle bu miktarı kendisine ödeyeceklerini ancak öncelikle belirteceği … hesabına para yatırması gerektiğini söylemesi üzerine … ATM’sinden 2.500+2.250+3.760 TL, toplam 8.510,00 TL yatırdığını, daha sonra şahıs … no’lu telefondan arayarak kredi kartı bilgilerini istediğini, bunun üzerine tanımadığı bu şahsa … kartlarının bilgilerini verdiğini, daha sonra ilgili bankaların müşteri hizmetlerini arayarak, … kartından … Bankasına 5.100,00 TL EFT yapıldığını, … kartından … Cad. Şubesi ATM’sinden 3.000,00 TL çekildiğini ve … kartından … Cad. Şubesi ATM’sinden 1.500,00 TL çekildiğini belirttiği, … Bankası tarafından gönderilen ekstreden, katılan tarafından araç ücreti adı altında sanığın hesabına 7.120,00 ve 5.120,00 TL olmak üzere toplam 12.240,00 TL’nin gönderildiği, bu 12.240,00 TL’nin aynı gün çekildiği, yine 13.05.2013 günü katılan tarafından sanığın hesabına 3.760,00 TL, 2.250,00 TL ve 2.500,00 TL’lik havalelerle toplam 8.510,00 TL nin gönderildiği, bu miktarın 8.476,00 TL’lik kısmının internet aracılığı ile … isimli kişinin hesabına EFT yapıldığı anlaşılmış olup, katılanın beyanlarında 12.240,00 TL’lik havaleye ilişkin bir açıklama bulunmadığı da gözetilerek, katılana ve sanığa bu işlemlerin ayrıntılarının sorulması, EFT’nin yapıldığı … isimli kişinin ve yapılan EFT’nin ardından paranın kim tarafından çekildiğinin araştırılması, katılanın beyanında geçen ve iddianameye konu edilen … ve … kredi kartlarından yapılan işlemlerle ilgili olarak ilgili bankalardan bu işlemlerle ilgili araştırma yapılıp bu para çekme işlemlerinin ne şekilde gerçekleştiğinin araştırılması ile … Bank tarafından gönderilen 15.05.2013 tarihli yazıda …’in 13.05.2013 tarihinde internet ortamında kredi kartından 3.150,00 TL taksitli nakit avans işlemi yaptığı, işlem tutarının xxxx numaralı hesabına aktarıldığı ve yine internet ortamından … Bankasındaki kendi hesabına havale yapıldığının belirtilmesi karşısında, bu işlemlerin hangi IP’ler kullanılarak yapıldığı araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı diğer yönleri incelenmeksizin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 23.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları