1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. CEP TELEFONUNUN SİM KARTI İLE SUNULMASI – CEP TELEFONUNDA KALAN MESAJLAR VE İÇERİKLERİ – İÇERİKLERİN TESPİTİ

CEP TELEFONUNUN SİM KARTI İLE SUNULMASI – CEP TELEFONUNDA KALAN MESAJLAR VE İÇERİKLERİ – İÇERİKLERİN TESPİTİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı tarafından sunulan telefonların adına kayıtlı olduğu kişinin tespiti ile telefonlar ile sim kartında var olduğu ileri sürülen mesaj dökümlerinin bilirkişi incelemesi yapılarak belirlenmesi ve diğer delillerle birlikte değerlendirilerek gerçekleşecek sonucu uyarınca karar vermekten ibarettir. Bu husus gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2014/1219 K: 2014/11609 K.T.: 27.05.2014
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İzmir 2. Aile Mahkemesi
TARİHİ :03.12.2013
NUMARASI :Esas no: 2013/37 Karar no:2013/835
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı tarafından açılan dava mahkemece “ispatlanamadığı” gerekçesiyle reddedilmiştir. Davacı, dava dilekçesinde, eşinin güven sarsıcı davranışlar içerisine girdiğini ileri sürmüş, delilleri arasında iki adet mobil cep telefonu ile sim kartını da sunmuştur. Mahkeme kasasına alınan bu telefonların kime ait olduğu araştırılmadan ve bilirkişi vasıtasıyla mesaj dökümleri alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulmuştur. Bu husus davacının ispat hakkını sınırlayan önemli bir usul hatasıdır. O halde, mahkemece yapılacak iş, davacı tarafından sunulan telefonların adına kayıtlı olduğu kişinin tespiti ile telefonlar ile sim kartında var olduğu ileri sürülen mesaj dökümlerinin bilirkişi incelemesi yapılarak belirlenmesi ve diğer delillerle birlikte değerlendirilerek gerçekleşecek sonucu uyarınca karar vermekten ibarettir. Bu husus gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 27.05.2014 (Salı)
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları