1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 15. Ceza Dairesi
  4. BORÇLUNUN SENET ÜZERİNDE YANLIŞ ADRES GÖSTERMESİ – DOLANDIRICILIK OLUP OLMADIĞI

BORÇLUNUN SENET ÜZERİNDE YANLIŞ ADRES GÖSTERMESİ – DOLANDIRICILIK OLUP OLMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın B…Tekstil yetkilisi olarak katılan İ…a olan borcundan dolayı icra takibi üzerine borçlu olarak düzenleyerek katılana verdiği senette adresini yanlış göstermek suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda, yapılan araştırmalar, görevlilerce tutulan tutanak, muhtarlık yazısı ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın söz konusu senet üzerine bilerek yanlış adres yazdığını ve böylece atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine her türlü şüpheden uzak mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı kanıtlar elde edilemediğinden verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
15. Ceza Dairesi
E: 2013/11863 K: 2015/25860 K.T.: 06.05.2015
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Gerekçeli kararda,katılanın sıfatının müşteki olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi hata olarak görülmüştür.
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı,sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.
Sanığın B…Tekstil yetkilisi olarak katılan İ…a olan borcundan dolayı icra takibi üzerine borçlu olarak düzenleyerek katılana verdiği senette adresini yanlış göstermek suretiyle dolandıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda, yapılan araştırmalar, görevlilerce tutulan tutanak, muhtarlık yazısı ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın söz konusu senet üzerine bilerek yanlış adres yazdığını ve böylece atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine her türlü şüpheden uzak mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı kanıtlar elde edilemediğinden verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 27.05.2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları