1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Ceza Dairesi
  4. BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ – HÜKMEDİLMESİ GEREKEN TAZMİNAT VE FAİZİN İŞLENMEYE BAŞLANACAĞI ZAMAN

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ – HÜKMEDİLMESİ GEREKEN TAZMİNAT VE FAİZİN İŞLENMEYE BAŞLANACAĞI ZAMAN

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Birinci haciz ihbarnamesine sanığın vekili aracılığıyla itirazda bulunması ve vekilin beyanından dolayı asilin sorumlu tutulamayacağı göz önünde bulundurulduğunda sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi; tazminata ilişkin olarak kurulan hükme yönelik incelemede, ihbarname tarihinden itibaren işlemiş faiz ile birlikte tazminat talep edildiği halde, faiz talebi konusunda bir karar verilmemişse de aleyhe temyiz olmadığından bu husus bozma nedeni yapılmamıştır. Kabule göre de, birinci haciz ihbarnamesinin tebliği tarihi olan 24.03.2012 tarihi itibariyle üçüncü şahsın asıl borçluya olan borç miktarı kadar tazminata hükmedilmesi gerekirken itiraz tarihi olan 29.03.2012 tarihi itibariyle tazminata hükmedilmesi kanuna aykırıdır.

T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi
E: 2015/1797 K: 2015/7870 K.T.: 30.11.2015

 

“İçtihat Metni”
Tebliğname No : IC – 2013/153712
MAHKEMESİ : Korkuteli İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 04/10/2012
NUMARASI : 2012/162 (E) ve 2012/345 (K)

SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre,
Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak suçundan kurulan hükme yönelik incelemede;
Birinci haciz ihbarnamesine sanığın vekili aracılığıyla itirazda bulunması ve vekilin beyanından dolayı asilin sorumlu tutulamayacağı gözönünde bulundurulduğunda sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi;
Tazminata ilişkin olarak kurulan hükme yönelik incelemede,
İhbarname tarihinden itibaren işlemiş faiz ile birlikte tazminat talep edildiği halde, faiz talebi konusunda bir karar verilmemişse de aleyhe temyiz olmadığından bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
Kabule göre de,
Birinci haciz ihbarnamesinin tebliği tarihi olan 24.03.2012 tarihi itibariyle üçüncü şahsın asıl borçluya olan borç miktarı kadar tazminata hükmedilmesi gerekirken itiraz tarihi olan 29.03.2012 tarihi itibariyle tazminata hükmedilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları