1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Ceza Dairesi
  4. BİLİNÇLİ TAKSİR İLE ÖLDÜRME – KARŞI TARAFA GEÇİŞTEKİ REFÜJÜN KAPATILMASI – CEZA BELİRLENİRKEN OLAYIN ÖZELLİKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ASGARİ SINIRDAN UZAKLAŞILMASI GEREKTİĞİ 

BİLİNÇLİ TAKSİR İLE ÖLDÜRME – KARŞI TARAFA GEÇİŞTEKİ REFÜJÜN KAPATILMASI – CEZA BELİRLENİRKEN OLAYIN ÖZELLİKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ASGARİ SINIRDAN UZAKLAŞILMASI GEREKTİĞİ 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Saat 21:30 sıralarında, meskun mahal dışı, orta refüjle bölünmüş, tek yönlü, 7 metre genişliğinde, görüşü far ışığında açık, sanığın yönetimindeki kamyon ile seyir halinde iken yolun sağ tarafında bulunan petrol istasyonundan yakıt aldıktan sonra tekrar yola girip sola yönelerek soldaki orta refüjün doldurulduğu yerden yolun karşı yön bölümüne geçmek için iki şeritli yolun sol şeridini tamamen, sağ şeridini de kısmen kapatacak şekilde dikey olarak diğer yol bölümünden gelen araçların geçişini beklediği sırada, sanıkla aynı yönde seyir halinde olan ölenler ve yaralı yolcunun içinde bulunduğu ve mahal şartlarının üzerinde hızla seyreden otomobilin, kamyonun kasasının sol yan arka kısmına sağ şerit ortalarında çarpması neticesinde, sürücü ile aracında bulunan iki yolcunun ölmesine ve yine aynı araçta bulunan müştekinin de basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmasına asli kusurlu şekilde neden olması şeklinde gerçekleşen olayda; iki sınır arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, failin taksire dayalı kusurunun yoğunluğu, meydana gelen zararın ağırlığı ve bu bağlamda olayda 3 kişinin ölmüş olması, maddede öngörülen cezanın üst sınırı ve sanığın, asli kusurlu oluşu nazara alınmak suretiyle, adalete ve hakkaniyet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilerek asgari hadden daha fazla uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi, geceleyin, görüşü far ışığında açık kanalla bölünmüş yolda, 500 metre kadar ilersindeki nizami dönel kavşak yerine, kurallara aykırı şekilde, belirlenemeyen kişilerce orta ayırıcı kanalın bir bölümünün içi doldurularak oluşturulmuş bölümü kullanarak diğer yol bölümüne geçmek için ve iki şeritli yolun sol şeridinin tamamını, sağ şeridinin ise yarısını kapatır şekilde yola dik olarak diğer yol bölümünden gelen araçları beklemek suretiyle sol gerisinden gelen ölenlerin içinde bulunduğu otonun seyir yolunu kapatmak suretiyle olaya sebebiyet veren sanık kamyon sürücünün eyleminde bilinçli taksirin uygulama koşullarının oluştuğunun dikkate alınmaması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
12. Ceza Dairesi
E: 2013/5699 K: 2014/2765 K.T.: 05.02.2014
Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii, katılanlar E… ve A… ile diğer katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü :

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin, kusur durumuna, eksik incelemeye ve teşdidin yersiz olduğuna ilişkin, yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Olay günü gece saat 21:30 sıralarında, meskun mahal dışı, orta refüjle bölünmüş, tek yönlü, 7 metre genişliğinde, görüşü far ışığında açık, sanığın yönetimindeki kamyon ile seyir halinde iken, yolun sağ tarafında bulunan petrol istasyonundan yakıt aldıktan sonra tekrar yola girip sola yönelerek soldaki orta refüjün doldurulduğu yerden yolun karşı yön bölümüne geçmek için iki şeritli yolun sol şeridini tamamen, sağ şeridini de kısmen kapatacak şekilde dikey olarak, diğer yol bölümünden gelen araçların geçişini beklediği sırada, sanıkla aynı yönde seyir halinde olan ölenler ve yaralı yolcunun içinde bulunduğu ve mahal şartlarının üzerinde hızla seyreden otomobilin, kamyonun kasasının sol yan arka kısmına sağ şerit ortalarında çarpması neticesi, sürücü Y.. A.. ile aracında bulunan iki yolcunun ölmesine ve yine aynı araçta bulunan müştekinin de basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmasına asli kusurlu şekilde neden olması şeklinde gerçekleşen olayda,

1-İki sınır arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, failin taksire dayalı kusurunun yoğunluğu, meydana gelen zararın ağırlığı ve bu bağlamda olayda 3 kişinin ölmüş olması, maddede öngörülen cezanın üst sınırı ve sanığın, asli kusurlu oluşu nazara alınmak suretiyle, adalete ve hakkaniyet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilerek asgari hadden daha fazla uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi,

2-Geceleyin, görüşü far ışığında açık kanalla bölünmüş yolda, 500 metre kadar ilersindeki nizami dönel kavşak yerine, kurallara aykırı şekilde, belirlenemeyen kişilerce orta ayırıcı kanalın bir bölümünün içi doldurularak oluşturulmuş bölümü kullanarak diğer yol bölümüne geçmek için ve iki şeritli yolun sol şeridinin tamamını, sağ şeridinin ise yarısını kapatır şekilde yola dik olarak diğer yol bölümünden gelen araçları beklemek suretiyle sol gerisinden gelen ölenlerin içinde bulunduğu otonun seyir yolunu kapatmak suretiyle olaya sebebiyet veren sanık kamyon sürücünün eyleminde bilinçli taksirin uygulama koşullarının oluştuğunun dikkate alınmaması,

Kanuna aykırı olup, katılanlar E… ve A…’ın ve bir kısım katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenlerle, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 5/2/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları