1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 7. Ceza Dairesi
  4. BELGESİZ SEYAHAT ACENTELİĞİ

BELGESİZ SEYAHAT ACENTELİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İlk derece mahkemesinin belgesiz seyahat acenteliği nedeniyle sanığın hükümlülüğüne karar vermesi üzerine, Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 1618 sayılı kanunun 30.maddesinin belgesiz seyahat acenteliği faaliyetinde bulunan acentenin sahip ve sorumlu müdürleri hakkında uygulanabileceği, sanığın merkezi İzmir’de bulunan Y..1 Turizm’in sahip veya sorumlu müdürü olmadığı gibi, yurt dışına çıkacak hacı adaylarının kayıtlarını yapıp bir kısmından para toplamaktan ibaret eyleminde atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesis edilmesinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kararı bozmuştur.
T.C.
Yargıtay
7. Ceza Dairesi
E: 2002/10360 K: 2002/9522 K.T.: 19.06.2002
DAVA : 1618 sayılı kanuna muhalefetten sanık, Ramazan Y. hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne dair SİNCANLI Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 22.3.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, sanık tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 9.5.2002 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1618 sayılı kanunun 30.maddesinin belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan acentanın sahip ve sorumlu müdürleri hakkında uygulanabileceği, sanığın merkezi İzmir’de bulunan Y..1 Turizm’in sahip veya sorumlu müdürü olmadığı gibi, yurtdışına çıkacak hacı adaylarının kayıtlarını yapıp bir kısmından para toplamaktan ibaret eyleminde atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, BOZULMASINA, 19.06.2002 günü oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları