1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI – KATILANIN İŞYERİNE ALIŞVERİŞ YAPMASI İÇİN VERMİŞ OLDUĞU KREDİ KARTIYLA NAKİT ÇEKİLMESİ – ZİNCİRLEME SUÇ

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI – KATILANIN İŞYERİNE ALIŞVERİŞ YAPMASI İÇİN VERMİŞ OLDUĞU KREDİ KARTIYLA NAKİT ÇEKİLMESİ – ZİNCİRLEME SUÇ

Yazdırılabilir versiyonu indir

 Özet: Sanık, katılanın kendisine ait işyerine alışveriş yapması için rızasıyla verdiği kredi kartıyla değişik zamanlarda kendisi için birden fazla nakit çekme ve nakit çekmeye teşebbüs etmiştir. Kartın birden fazla kullanılması sebebiyle banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu sebebiyle verilecek cezadan zincirleme suç hükümleri uyarınca artırım yapılması gerekir.

T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2014/28835 K: 2015/13337 K.T.: 10.03.2015

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 6545 Sayılı Kanun ile T.C.K.nun 142/1-b maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 143. maddedeki arttırım oranı değiştirilmiş ise de, anılan suçun 142/2-h maddesinde düzenlenmiş olması ve bu düzenlemelerin açıkça sanık aleyhine bulunması nedeniyle: sanığın, katılanın kendisine ait işyerine alışveriş yapması için rızasıyla verdiği kredi kartıyla değişik zamanlarda kendisi için birden fazla nakit çekme ve nakit çekmeye teşebbüs etmekten ibaret eyleminde, kartın birden fazla kullanılması sebebiyle 5237 Sayılı T.C.K.nun 245/1. maddesi uyarınca verilecek cezadan aynı Kanunun 43/1. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi ve hırsızlık suçundan kurulan hükümde, tayin olunan cezadan T.C.K.nun 62/1. maddesiyle indirim yapılması sırasında cezanın 2 yıl 1 ay yerine 1 yıl 13 ay hapis olarak eksik tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, bir sebebe dayanmayan temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 10.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları