1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Ceza Dairesi
  4. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYARINCA SANIK YARARINA MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – UYAP’TAN TEMYİZ DİLEKÇESİNİN GÖNDERİLDİĞİ TARİHTE TEMYİZ EDİLMİŞ SAYILACAĞI

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYARINCA SANIK YARARINA MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – UYAP’TAN TEMYİZ DİLEKÇESİNİN GÖNDERİLDİĞİ TARİHTE TEMYİZ EDİLMİŞ SAYILACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanık müdafiinin temyiz dilekçesini UYAP ortamında 23.05.2014 tarihinde sunduğu ve aynı tarihte evrakın UYAP ortamında onaylandığının anlaşılması karşısında tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/5 maddesi uyarınca, kendisini vekille temsil ettirip beraat eden sanık yararına maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
13. Ceza Dairesi
E: 2015/15035 K: 2016/915 K.T.: 20.01.2016
“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 2 – 2014/253044
MAHKEMESİ : İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/05/2014
NUMARASI : 2014/254 (E) ve 2014/397 (K)
SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
A-Sanık V.. T.. hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde:
5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK’nun 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süre geçtikten sonra sanık V.. T.. müdafiinin hükmü temyiz ettiği anlaşıldığından, anılan Yasanın 317. maddesi gereğince tebliğnameye uygun olarak temyiz isteminin REDDİNE,
B-Sanık E.. K.. hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine gelince:
Sanık müdafiinin temyiz dilekçesini UYAP ortamında 23.05.2014 tarihinde sunduğu ve aynı tarihte evrakın UYAP ortamında onaylandığının anlaşılması karşısında tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi uyarınca, kendisini vekille temsil ettirip beraat eden sanık E.. K.. yararına maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık E.. K.. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma sebebi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasına “kendisini vekaletle temsil ettiren sanık E.. K.. için karar tarihindeki avukatlık ücret tarifesinin 13/5. maddesi uyarınca 1.500 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanık E.. K..’a verilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları