1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. AVUKATLA GÖRÜŞMEYE İZİN VERMEMEK SURETİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

AVUKATLA GÖRÜŞMEYE İZİN VERMEMEK SURETİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Başkomiser olan sanık, avukatın müvekkili ile görüşmesine izin vermemiş ve bu suretle görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia edilmiştir. Mahkemece yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi hatalıdır.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2011/508 K: 2012/19916 K.T.: 08.10.2012
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR.

Ancak;
Karakolda başkomiser olarak görev yapan sanığın, katılan avukat T. A’un müdafii olduğu B. M. görüşmesine izin vermemesi şeklindeki eyleminin, TCK’nın 257 nci maddesinde öngörülen kişilerin mağduriyetine neden olup olmadığı yöntemince tartışılıp değerlendirilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve katılan T. A’un temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 08.10.2012 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları