1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 7. Ceza Dairesi
  4. AVUKATIN KANUNA AYKIRI ÜCRET SÖZLEŞMESİ YAPMASININ SUÇ TEŞKİL ETMESİ – KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BİR KISMININ AVUKATA AİT OLACAĞININ KARARLAŞTIRILMASININ YASAK OLDUĞU

AVUKATIN KANUNA AYKIRI ÜCRET SÖZLEŞMESİ YAPMASININ SUÇ TEŞKİL ETMESİ – KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BİR KISMININ AVUKATA AİT OLACAĞININ KARARLAŞTIRILMASININ YASAK OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kamulaştırma Kanunu’nun 31/e maddesinde düzenlenen kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması yasağına aykırı olarak sanığın müvekkiliyle avukatlık ücret sözleşmesi yapması şeklindeki fiil, Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi kapsamında avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan olduğu cihetle anılan yasanın 59/1-2 maddesi hükmüne aykırı olarak sanık avukat hakkında soruşturma ve kovuşturma izni alınmadan davanın açılmış olması karşısında eksikliğin giderilmesi için CMK’nın 223/8 maddesi uyarınca yargılamanın durmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmeden duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırı olduğundan hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
T.C
Yargıtay
7. Ceza Dairesi
E: 2009/4103 K: 210/4451 K.T.: 15.03.2010
1-) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 31/e maddesinde düzenlenen kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması yasağına aykırı olarak sanığın müvekkiliyle avukatlık ücret sözleşmesi yapması şeklindeki fiil, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58. maddesi kapsamında avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardandır
2-) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 31/e maddesinde düzenlenen kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması yasağına aykırı olarak sanığın müvekkiliyle avukatlık ücret sözleşmesi yapması şeklindeki fiil, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58.maddesi kapsamında avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan olduğu cihetle, anılan Yasanın 59/1-2. maddesi hükmüne aykırı olarak sanık avukat hakkında soruşturma ve kovuşturma izni alınmadan davanın açılmış olması karşısında eksikliğin giderilmesi için 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca yargılamanın durmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmeden duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,Yasaya aykırıdır sanık müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu nedenle bozulmasına.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları