1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Ceza Dairesi
  4. AVUKATIN BEDELİNDE TAHRİFAT YAPILDIĞINI BİLDİĞİ SENEDİ TAKİBE KOYMASI – SAHTECİLİK YAPILARAK BEDELİN ARTIRILMASI – RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

AVUKATIN BEDELİNDE TAHRİFAT YAPILDIĞINI BİLDİĞİ SENEDİ TAKİBE KOYMASI – SAHTECİLİK YAPILARAK BEDELİN ARTIRILMASI – RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Avukat olan sanığın, müvekkili tarafından senette tahrifat yapılarak bedelin arttırıldığını bilerek icraya koymak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmıştır. Sanık, aşamalarda suça konu senedin üzerinde tahrifat yapıldığını bilmediğini savunmuştur. Müvekkilinin aşamalarda değişen ve samimi görülmeyen soyut beyanı dışında sanığın mahkumiyetine yeterli kesin, somut ve her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gözetilerek beraatine karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi
E: 2013/755 K: 2015/22745 K.T.: 23.02.2015
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-Avukat olan sanığın A. Y. vekili olarak alacaklısı A. Y., borçlusu mağdur A. Ö. olan 2800 TL bedelli senedin A. Y. tarafından bedel kısmında tahrifat yapılarak bedelin 12.800 TL’ye çıkarıldığını bilerek icraya koymak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında, sanığın aşamalarda suça konu senedin üzerinde tahrifat yapıldığını bilmediğini savunduğu, A. Y.ın aşamalarda değişen ve samimi görülmeyen soyut beyanı dışında sanığın mahkumiyetine yeterli kesin, somut ve her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gözetilmeden, beraati yerine yetersiz gerekçelerle mahkumiyetine hükmolunması,

2-Kabule göre de; kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olan 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin 1. fıkrasında yazılı hak yoksunluğuna hükmolunmaması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.02.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları