1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. AVUKATA GÖREVİ SIRASINDA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET EDİLMESİ – İCRA TAKİBİ BORÇLUSUNUN AVUKATA HAKARET ETMESİ – KAMU GÖREVLİSİ SAYILAN MAĞDUR AVUKATA KALEMLİK FIRLATILMASI

AVUKATA GÖREVİ SIRASINDA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET EDİLMESİ – İCRA TAKİBİ BORÇLUSUNUN AVUKATA HAKARET ETMESİ – KAMU GÖREVLİSİ SAYILAN MAĞDUR AVUKATA KALEMLİK FIRLATILMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Avukat tarafından hakkında icra takibi yapılması sonucu bankadaki paralarının bloke edilmesine kızan sanık, olay günü iki kez telefonla arayarak avukata sinkaflı hakaret edip akabinde, mağdur avukatın bürosuna giderek masadaki kalemliği mağdur avukata fırlatmış kalemlik mağdur avukata değmemiştir.Mağdurun kamu görevlisi sayılması sebebiyle takibi şikayete bağlı olmayan, hakaret ve yaralama suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, sanığın söz konusu suçları, avukat mağdurun görevi sırasında ve görevinden dolayı işlemediği ve suçların şikayete tabi olup şikayetten vazgeçildiği gerekçesiyle düşme kararı verilmesi yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2013/21071 K: 2015/196 K.T.: 06.01.2015

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2013/21071
KARAR NO. 2015/196
KARAR TARİHİ… 6.1.2015

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak, Avukat tarafından hakkında icra takibi yapılması sonucu bankadaki paralarının bloke edilmesine kızan sanığın, olay günü iki kez telefonla arayarak avukata sinkaflı hakaret edip akabinde, mağdur avukatın bürosuna giderek masadaki kalemliği mağdur avukata fırlatıp kalemliğin mağdur avukata değmemesi biçiminde gelişen eylemlerinin, mağdurun TCK’nın 6. ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 57. maddeleri uyarınca kamu görevlisi sayılması sebebiyle takibi şikayete bağlı olmayan, TCK’nın 125/3-a ve 43/1. maddeleri uyarınca hakaret ve 86/2 ve 3-c maddesi gereğince yaralama suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, sanığın söz konusu suçları, avukat mağdurun görevi sırasında ve görevinden dolayı işlemediği ve suçların şikayete tabi olup şikayetten vazgeçildiği gerekçesiyle düşme kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları