1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Ceza Dairesi
  4. ABD MEVZUATINA GÖRE FACEBOOK BENZERİ YER SAĞLAYICI FİRMALARIN BİLGİLERİ 90 GÜN SÜREYLE SAKLADIĞI – BİLGİSAYARA AİT IP BİLGİLERİNİN TESPİTİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI – BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ABD MEVZUATINA GÖRE FACEBOOK BENZERİ YER SAĞLAYICI FİRMALARIN BİLGİLERİ 90 GÜN SÜREYLE SAKLADIĞI – BİLGİSAYARA AİT IP BİLGİLERİNİN TESPİTİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI – BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın, İnternet’te Msn aracılığıyla tanıştığı müştekinin, kendisine gönderdiği fotoğrafları kullanarak Facebook sosyal paylaşım sitesinde profil sayfası oluşturduğu, sayfaya “Fadime gülün suçu ne, Tüm Güneysınırlı gençlerin gözdesi haline gelen kimden hamile herkes bunu konuşuyor… cevabı bulana para ödülü bile koymuşlar tüm Güneysınır bu sorunun cevabını arıyor acaba kendi biliyor mu?” şeklinde yazı yazarak müştekiye hakaret ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında, sanığın suçlamayı kabul etmeyerek müşteki ile askerliği döneminde internet kafelerdeki bilgisayarları kullanarak Msn programı ile görüştüğü, Facebook’tan görüşmediği, müştekinin mektupla kendisine bir vesikalık resmini gönderdiği, başkaca resminin olmadığı, müştekinin kendisine başkalarıyla da İnternet’te arkadaşlık yaptığını söylediği yönündeki savunması ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün İnternet Ortamında işlenen Suçlarda Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerine ilişkin yazısına göre, yer sağlayıcı firmaların merkezinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu, ABD mevzuatına göre İnternet ortamında işlenen suçlara ilişkin trafik bilgileri, yer sağlayıcılar veya erişim sağlayıcılar tarafından 90 gün süreyle saklandığı, bu süre içinde resmi otoritelerce başvurulduğunda anılan saklama süresine 90 gün daha ilave edildiği belirtilmiş olmakla, aradan geçen süre nedeniyle Facebook sosyal paylaşım sitesine fotoğraf yüklemesi yapan bilgisayara ait IP bilgilerinin tespitinin mümkün olmaması karşısında, sanığa atılı suç sabit olmadığından beraatine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiş, tebliğnamede eksik kovuşturma nedeniyle bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.
T.C.
Yargıtay
12. Ceza Dairesi
E: 2013/25690 K: 2014/14164 K.T.: 2014
Sanığın, internette msn aracılığıyla tanıştığı müştekinin, kendisine gönderdiği fotoğrafları kullanarak facebook sosyal paylaşım sitesinde Z. C. kullanıcı adı ile profil sayfası oluşturduğu, sayfaya “Fadime gülün suçu ne, Tüm Güney sınırlı gençlerin gözdesi haline gelen kimden hamile herkes bunu konuşuyor… cevabı bulana para ödülü bile koymuşlar tüm Güneysınır bu sorunun cevabını arıyor acaba kendi biliyormu?” şeklinde yazı yazarak müştekiye hakaret ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında, sanığın suçlamayı kabul etmeyerek, müşteki ile askerliği döneminde internet kafelerdeki bilgisayarları kullanarak msn programı ile görüştüğü, facebook’tan görüşmediği, müştekinin mektupla kendisine bir vesikalık resmini gönderdiği, başkaca resminin olmadığı, müştekinin kendisine başkalarıyla da internette arkadaşlık yaptığını söylediği yönündeki savunması ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün İnternet Ortamında işlenen Suçlarda Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerine ilişkin yazısına göre, google, yahoo, facebook, skype, hotmail, twitter, youtube gibi internet ortamında yaygın olarak kullanılan yer sağlayıcı firmaların merkezinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu, ABD mevzuatına göre, internet ortamında işlenen suçlara ilişkin trafik bilgileri, yer sağlayıcılar veya erişim sağlayıcılar tarafından 90 gün süreyle saklandığı, bu süre içinde resmi otoritelerce başvurulduğunda anılan saklama süresine 90 gün daha ilave edildiği belirtilmiş olmakla, aradan geçen süre nedeniyle facebook sosyal paylaşım sitesine fotoğraf yüklemesi yapan bilgisayara ait IP bilgilerinin tespitinin mümkün olmaması karşısında, sanığa atılı suç sabit olmadığından beraatine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiş, tebliğnamede eksik kovuşturma nedeniyle bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları