1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Ceza Dairesi
  4. 15 YAŞINI DOLDURMUŞ MAĞDURUN ŞİKAYET HAKKINI KULLANABİLECEĞİ

15 YAŞINI DOLDURMUŞ MAĞDURUN ŞİKAYET HAKKINI KULLANABİLECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mağdurun 15 yaşını doldurmuş olması nedeniyle şikâyet hakkını tek başına kullanabileceği anlaşıldığından mağdurların sanık tarafından kendilerine yönelik eylemler nedeniyle varsa şikâyetlerinin tespiti ile sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, menfaat çatışması bulunan annenin şikâyetten vazgeçme beyanı esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
14. Ceza Dairesi
E: 2013/1778 K: 2014/11483 K.T.: 22.10.2014
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Suç tarihinde 16 yaş içinde bulunan mağdur Bekir adına çıkan davetiyenin tebliğ edilemediğinden bahisle mağdurun kendisine yönelik eylem nedeniyle şikayeti konusunda beyanına başvurulmadığı, suç tarihi itibariyle mağdurun kişiye sıkı sıkıya bağlı olan şikayet hakkını tek başına kullabileceği, nüfus kaydına göre 19.07.1997 doğumlu olup, suç tarihinde 13 yaşı içerisinde bulunan mağdur A.’nın yaşı gereği şikâyet iradesinde bulunamayacağı, velisi olan annesinin de, babanın sanık olması nedeniyle mağduru temsilde menfaat çatışması bulunacağından 4721 sayılı TMK’nın 426. maddesine göre temsil kayyımı atanması ve davada mağduru bu kayyımın temsil etmesi gerekmekte ise de; inceleme tarihi itibariyle mağdur A.’nın da 15 yaşını doldurmuş olması nedeniyle şikâyet hakkını tek başına kullanabileceği anlaşıldığından mağdurların sanık tarafından kendilerine yönelik eylemler nedeniyle varsa şikâyetlerinin tespiti ile sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, menfaat çatışması bulunan annenin şikâyetten vazgeçme beyanı esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan mağdurlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları