1. Anasayfa
 2. Ceza Hukuku
 • SANIĞIN KATILAN ADINA ARKADAŞLIK SİTESİNE ÜYE OLARAK KATILANIN CEP TELEFONU NUMARASI İLE KATILANIN FACEBOOK PROFİLİNDEN ELDE ETTİĞİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMAKTAN İBARET EYLEMİNİN; TCK’NIN 136. MADDESİNDE DÜZENLENEN VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇUNU OLUŞTURDUĞU

  Özet: Sanığın, katılan adına arkadaşlık sitesine üye olarak katılanın cep telefonu numarası ile katılanın Facebook profilinden elde ettiği fotoğraflarını paylaşmaktan ibaret eyleminin TCK’nın 136. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde TCK 244/2 madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.
 • KATILANLARA AİT FACEBOOK VE MSN ADRESLERİNE GİREREK ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE ERİŞİLMEZ KILAN SANIĞIN EYLEMİNİN TCK 244/2 MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURACAĞI

  Özet: Katılanlara ait Facebook ve MSN adreslerine girerek şifrelerini değiştirmek suretiyle erişilmez kılan sanığın eyleminin TCK 244/2 maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gözetilmeden Facebook, MSN gibi sayfaların kişilerin elinden alındığı veya girmelerine engel olunduğu takdirde ücretsiz olarak bu hizmeti veren kuruluştan yeniden alınabileceğinden atılı suçun unsurlarının oluşmadığı şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,yerinde değildir.
 • FACEBOOK HESABININ SANIĞA AİT OLUP OLMADIĞINA DAİR ARAŞTIRMANIN NASIL YAPILMASI GEREKTİĞİ

  Özet: Yargılama sırasında katılana Facebook adresindeki fotoğrafın sanığa ait olup olmadığının sorulmadığı, sanık ile katılanın müşterek kızlarının fotoğraflarının sanık tarafından görüntülenmesi olayının olup olmadığı belirlenmeden ve fotoğraf karşılaştırması yapılmadan, Facebook profilinin ve profil oluşturulurken kullanılan e-posta adresinin sanığa ait olup olmadığı sorulmadan ve açık kimlik bilgileri yazılmadan B.. D.. rumuzlu üyenin üyelik bilgilerinin sanığa ait olup olmadığı da araştırılarak katılana hakaret ve tehdit içerikli mesaj gönderip göndermediği tespit edilmeden, eksik soruşturma ile sanığın beraatine karar verilmesi yerinde değildir.
 • ELEKTRONİK POSTA VE FACEBOOK ADRESLERİNE ERİŞİMİN ENGELLENİP KATILANI MNS ÜZERİNDEN TEHDİT ETMESİ

  Özet: Elektronik posta ve Facebook adreslerine erişimini engelleyip katılana MSN üzerinden "camı aç, senin resimlerini herkese göstereceğim, benimle konuş, Recep ile yaptığın yazışmaları İnternet'e verirsem senin için kötü olur", "Resimlerini montaj yaparak meydana getirdiğim cinsel içerikli mesajları arkadaşlarına göndereceğim" içerikli mesajlar gönderdiği belirtilen sanığın tehdit suçunu işlemediğini savunması karşısında, suça konu mesaj içerikleri denetime olanak verecek şekilde dosya içeriğine yansıtılmadan, tartışılmadan ve sübutu halinde, eylem zarar verebilecek bir hususu açıklama tehdidinde bulunarak yarar sağlama niteliğinde olup şantaj suçunun oluşup oluşmayacağı da tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması, yerinde olmamıştır.
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ – KOKAİN SATIŞI – ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİ UYGULANMAYACAĞI – ÖNCEKİ CEZANIN MAHSUBU GEREKTİĞİ

  Özet: Birden fazla alım olduğundan bahisle TCK'nın 43. maddesi gereğince zincirleme suç hükümlerinin uygulanmayacağı, somut olayda sanığın ağır olan hareketinin 04.07.2010 tarihinde gerçekleştirdiği kokain satma eylemi olup bu suç nedeniyle cezalandırılması ve 03.07.2010 tarihli eylemi sonucu verilen ve daha önce kesinleşen sonuç 4 yıl 2 ay hapis cezasının mahsubu gerektiği gözetilmeden, birden fazla uyuşturucu madde sattığı kabul edilerek sanık hakkında zincirleme suçla ilgili TCK'nın 43. maddesinin uygulanması, yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
 • FACEBOOK ŞİFRESİNİN HANGİ TARİHTE VE HANGİ IP NUMARASINDAN SAĞLANAN ERİŞİM SONUCU DEĞİŞTİRİLDİĞİNİN TESPİTİ GEREKTİĞİ

  Özet: Katılana ait ... adresine bağlı Facebook adresine sanık tarafından şifresinin kırılması yoluyla girildiği ve şifresinin değiştirilmesi suretiyle erişilemez hale getirildiği iddiasıyla açılan davada, sanığın tüm aşamalardaki savunmasında şifreyi kendisinin değiştirmediğini savunması karşısında, katılanın mail adresine yetkisiz ve izinsiz erişim yapan IP numarasının sanığın kullanımındaki cep telefonuna ait olduğu tespit edilmişse de, katılanın Facebook adresine girişinin engellendiğine dair bir tespitin bulunmaması nedeniyle şikayet tarihinden önce Facebook adresinin faal olup olmadığı, katılan tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı araştırılarak ve şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarasından sağlanan erişim sonucu değiştirildiği ilgili internet sağlayıcısından ve Facebook şirketinden sorulup erişilmez kılındığı takdirde TCK'nın 244/2., aksi takdirde aynı yasanın 243/1. maddesi kapsamındaki suçu oluşturacağı gözetilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
 • SANIKLARIN FACEBOOK MESAJLARI İLE MAĞDUR EDEN ŞANTAJ YOLUYLA PARA ALDIKLARINA İLİŞKİN KESİN DELİL BULUNMADIĞI

  Özet: Sanıkların, mağdure Melis ile arkadaş oldukları, birbirlerine borç alıp verdiklerinin bilgisayardan yaptıkları Facebook adlı sitedeki sosyal medya görüşmelerinden anlaşıldığı ve sanıkların mağdureden şantaj yoluyla para aldıklarına ilişkin kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, mağdurenin sohbet görüşmelerindeki ifadelerden annesinin kendisi üzerindeki baskısı nedeniyle böyle bir iddiada bulunabileceğinin anlaşılması karşısında suça sürüklenen sanıkların şantaj suçundan beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi, kanuna aykırılık teşkil eder.
 • SİBER SUÇLULARLA MÜCADELE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN FACEBOOK SAYFASINI KULLANAN IP NUMARASININ TESPİT EDİLİP; SONUCUNA GÖRE TÜM DELİLLERİN BİRLİKTE TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ

  Özet: Facebook sayfasına ait çıktıda; mağdurun, Ş.. G.. ismini kullanan biri tarafından “bu sefer çakıyla değil bu sefer şarjörü boşaltacam” şeklinde yazılan ileti ile tehdit edilmesi ve 02/09/2012 tarihinde sanık tarafından bıçakla 4-5 yerinden yaralanması sonrasında tehdit eyleminin gerçekleştiğinin iddia edilmesi karşısında, ilgili İnternet sitesinden ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nden Facebook sayfasını kullanan IP numarasının tespit edilip sonucuna göre tüm deliller birlikte yöntemince tartışılarak suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, emniyet müdürlüğünün ilgili biriminin dışında tutulan tutanağa itibar edilip eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle beraat hükmü kurulması,kanuna aykırıdır.
Sonraki sayfa »